Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , VAT NALEŻNY , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 września 2012

Stawka VAT na usługi cateringowe wraz ze sprzedażą napojów

188

Dostawa kawy, herbaty, czy wody mineralnej, dokonywana razem z usługą cateringową, nie może korzystać z opodatkowania preferencyjną stawką VAT 8%. Mamy tu bowiem do czynienia z dwoma odrębnymi przedmiotami transakcji: usługą cateringową, opodatkowaną 8% stawką podatku oraz dostawą towaru - kawy, herbaty, wody mineralnej, która podlega opodatkowaniu stawką 23%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 4 lipca 2012 roku nr IPTPP2/443-308/12-5/AW.  

Sytuacja podatnika

Zakład budżetowy w ramach prowadzonej działalności gastronomicznej dokonuje sprzedaży usług cateringowych. Przygotowane posiłki wraz z kawą, herbatą i napojami dostarczane są do odbiorców zewnętrznych z usługami umożliwiającymi konsumpcję, takich jak: dostarczanie zastawy stołowej, nakryć, wraz z obsługą kelnerską. Obecnie Zakład rozróżnia dwa odrębne przedmioty transakcji tj. usługę cateringową i gastronomiczną - stanowiącą usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), które są opodatkowane stawką 8% oraz dostawę towarów – m.in. kawy, herbaty i wody mineralnej, która podlega opodatkowaniu stawką 23%.

Wątpliwość Zakładu wzbudziło określenie dostawy towaru tj. kawy, herbaty i wody mineralnej. Bowiem kawa i herbata dostarczana jest w postaci gotowego napoju podawanego w termosach, natomiast woda w dzbankach z dostawianymi szklankami, a catering to usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu na zamówienie gotowych potraw (w tym gotową potrawą jest również kawa, herbata, woda).

W związku z powyższym, Zakład zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy dostawa posiłków wraz z tak przygotowaną kawą, herbatą i wodą stanowi jednolitą usługę cateringową i może być opodatkowana stawką preferencyjną 8%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym można opodatkować stawką preferencyjną 8% sprzedaż usługi cateringowej wraz z napojami, ze względu na dominujący element usługi cateringowej.

W myśl §7 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwanego dalej rozporządzeniem, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obniża się do wysokości 8% dla towarów i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę