Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

12 listopada 2012

Stawka VAT na wykonanie kotłowni w domu jednorodzinnym

188

Wykonanie kompletnej kotłowni opartej na pompie ciepła z dolnym źródłem w postaci sondy pionowej w domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2 będzie opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 18 września 2012 roku nr IPTPP2/443-534/12-2/JN.

Sytuacja podatnika

Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i zajmuje się wykonawstwem instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych. Spółka zawarła umowę na wykonanie kotłowni opartej na pompie ciepła z dolnym źródłem zasilania w postaci sondy pionowej w domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Cena umowy obejmuje całkowitą wartość materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania kotłowni, koszty robocizny pracowników i podwykonawców oraz zysk Wykonawcy.

Instalacja stanowi pod względem technicznym jedną nierozerwalną całość. Bez jakiegokolwiek jej elementu składowego instalacja nie może funkcjonować. Ze względu na zastosowaną technologię odzysku ciepła z zewnątrz budynku – część instalacji znajduje się poza obrysem budynku (sondy gruntowe). Części instalacji znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz budynku są ze sobą połączone w sposób trwały i stanowią pod względem produkcji ciepła na potrzeby ogrzania budynku integralną całość. Kolektor pionowy na zewnątrz budynku jest wykonywany przez podwykonawcę - firmę wiertniczą. Za tę usługę firma wiertnicza obciąży Spółkę fakturą stosując stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Spółka, jako firma wykonawcza, realizująca kompleksową usługę wykonania kompletnej kotłowni, sprzeda indywidualnemu klientowi, kotłownię jako jedną całość. Kotłownia bez dolnego źródła energii nie będzie działać.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie, iż do usługi wykonania kompletnej kotłowni opartej na pompie ciepła z dolnym źródłem w postaci sondy pionowej w domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2 należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Spółki, zgodnie z którym do montażu kompletnej kotłowni w domu jednorodzinnym o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 należy zastosować 8% stawkę podatku VAT.

Bowiem z treści obowiązujących przepisów wynika, iż warunkiem zastosowania 8% stawki do wykonywanych usług w budownictwie mieszkaniowym jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Jednocześnie strony w umowach cywilnoprawnych określają przedmiot sprzedaży, na który składa się konkretna usługa, z której nie należy wyodrębniać poszczególnych elementów i opodatkowywać ich osobno, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę a nie elementy.

Aby móc wskazać, iż dana usługa jest usługą złożoną, winna składać się ona z różnych...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę