Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA

30 stycznia 2012

Stawka VAT od czynności podejmowanych przez wyższą uczelnię

195

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Składamy deklarację VAT-7 od niektórych dochodów: od wynajmów pomieszczeń 23% i od noclegów w internacie nauczycielskim 8%. Czy wysokość stosowanych stawek podatku jest prawidłowa? Ponadto w Bibliotece Pedagogicznej wydajemy dla czytelnika karty elektroniczne. Czy wydanie takiej karty jest zwolnione z podatku, czy też nie?

ODPOWIEDŹ

Tak, stawka podatku VAT od wynajmu pomieszczeń wynosi 23 %, a noclegi w internacie nauczycielskim są opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%.

UZASADNIENIE

Co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Wynika to z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Najem pomieszczeń, o którym mowa w pytaniu, wypełnia określoną w art. 8 ustawy o VAT definicję usług, przez które należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Dla określenia prawidłowej stawki podatku VAT znaczenie ma to, czy świadczona usługa wynajmu nieruchomości przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, gdyż na mocy art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe są zwolnione z podatku VAT.

Natomiast wynajem pomieszczeń na cele niemieszkalne wyłączony jest z zakresu zwolnień przedmiotowych, co oznacza, że opodatkowany jest stawką podstawową 23 %. Dla ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT dla świadczonych usług noclegowych ważne jest ustalenie dla kogo będą one świadczone. Zgodnie z przepisami art.43 ust.1 pkt 30 ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi zakwaterowania:

a) w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty,

b) w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzących te domy studenckie,

c) świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że szkoły lub uczelnie mają z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów;

Jeśli natomiast chodzi o świadczenie usług noclegowych w internacie nauczycielskim dla innych osób, niż wymienione w w/w przepisie, to wskazać należy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę