Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

5 listopada 2012

Stawka VAT przy obciążaniu kontrahenta kosztami prowizji bankowych

169

Podatnik obciążając kontrahenta kosztami prowizji bankowych od wpłat utargów, którymi został uprzednio obciążony przez bank, powinien zastosować jednolitą stawkę podatku VAT jak dla opodatkowania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi zasadniczej.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-216/12-9/KW z 2 lipca 2012 roku.  

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podpisał umowę agencyjną z Kontrahentem, w której zobowiązał się do stałego zawierania w imieniu i na rzecz Kontrahenta umów gier losowych w systemie ON-LINE. Z treści umowy wynika, że Kontrahent zobowiązuje się do pokrywania kosztów prowizji bankowych od wpłat utargów dokonywanych przez Agenta (czyli Spółkę cywilną). Wnioskodawca dokumentuje poniesione koszty prowizji bankowej poprzez wystawienie dla Kontrahenta faktury VAT ze stawką zwolnioną. Koszty bankowe prowizji bankowych od wpłat utargów pokrywane są na podstawie bankowych potwierdzeń wpłat. Bank od każdej takiej wpłaty pobiera 0,5% prowizji od wpłacanej kwoty. Z tytułu ww. kosztów prowizji bankowych Zainteresowany nie jest obciążany podatkiem od towarów i usług. Świadczone w ramach umowy agencyjnej usługi zawierania gier losowych w systemie ON-LINE nie są działalnością opodatkowaną podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem czy prawidłowo stosuje dla wyżej wymienionej czynności zwolnienie od podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy podkreślił, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę