Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY

1 stycznia 2013

Stawka VAT w przypadku zmiany lokalizacji składowiska odpadów

183

Gmina podjęła decyzję o budowie mieszkań komunalno-socjalnych w pobliżu lokalizacji składowiska odpadów. Czy zmiana lokalizacji tego składowiska (prace budowlane przy nowym składowisku i pozbycie się odpadów z obecnego), w związku z mającą powstać w tym miejscu infrastrukturą związaną z budownictwem mieszkaniowym (dojazdy, parkingi), podlega opodatkowaniu stawką 8%?

ODPOWIEDŹ

Budowa nowego składowiska odpadów jest opodatkowana stawka 23% a likwidacja starego, jeżeli stanowi usługi związane z rekultywacją środowiska o symbolu PKWiU 39.00.2, stawką 8%.

UZASADNIENIE

Od 1 stycznia 2011 roku na podstawie art.41 ust.12 – 12c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług stawka VAT obniżona do wysokości 8% ma zastosowanie wyłącznie w przypadku dostawy, budowy, remontu, modernizacji oraz przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Stawką preferencyjną nie objęto infrastruktury towarzyszącej np. uzbrojenia i zagospodarowania terenu wokół budynku, dróg wewnętrznych i chodników, przyłączy budynku do mediów, oświetlenia terenu, zieleni i małej architektury. Oznacza, to że ta część robót budowlanych podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, tj. 23%. Potwierdzają to m.in. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 8 marca 2011 roku, sygn. I FSK 368/10 oraz z 27 września 2011 ro...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę