Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI

22 listopada 2012

Świadczenie usług czyszczenia kanalizacji a stawka VAT

162

Świadczenie usług czyszczenia kanalizacji sanitarnej na zlecenie podlega opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 25 września 2012 roku nr IPTPP1/443-603/12-4/AK.

Sytuacja podatnika

Spółka, jako czynny podatnik podatku VAT, prowadzi działalność podstawową polegającą na dostawie wody i odbiorze ścieków na terenie gminy. Ponadto Spółka świadczy usługi związane z działalnością wodno-kanalizacyjną polegające na czyszczeniu kanalizacji sprzętem specjalistycznym, zarówno wewnątrz budynków, jak i na sieciach kanalizacyjnych zewnętrznych na zlecenie spółdzielni mieszkaniowej, która jest zarządcą sieci kanalizacyjnej.

Przedmiotowe usługi wykonywane są w różnych budynkach, tzn. w takich, w których znajduje się tylko lokale mieszkalne i które można zaliczyć do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz w budynkach, gdzie znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i lokale użytkowe, np. sklepy. Usługi czyszczenia kanalizacji wykonywane przez Spółkę w tym przypadku są związane z usuwaniem awarii spowodowanych niedrożnością kanałów i związanych z tym brakiem odpływu ścieków z budynków.

Jednocześnie Spółka zwróciła się do Urzędu Statystycznego o potwierdzenie prawidłowości zakwalifikowania świadczonych usług do właściwej grupy PKWIU od której zależy prawidłowe stosowanie stawki podatku VAT, tj.:

  • czyszczenie sieci kanalizacyjnej –lokalnej (poza budynkami), wykonywane na odrębne zlecenie - P...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę