Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO

11 grudnia 2012

Świadczenie usług demontażu pokryć dachowych a stawka VAT

167

Świadczenie usług demontażu pokryć dachowych wykonanych z płyt eternitowych łącznie z ich przekazaniem do utylizacji będą podlegały opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 2 października 2012 roku nr IPTPP4/443-475/12-2/UNR.

Sytuacja podatnika

Podatnik, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zamierza wykonywać usługi demontażu z dachów budynków pokryć wykonanych z płyt eternitowych (zawierających azbest) łącznie z ich przekazaniem do utylizacji wyspecjalizowanemu odbiorcy. Urząd Statystyczny, w skierowanym do Podatnika piśmie z dnia 22 czerwca 2012 r. sklasyfikował te usługi w grupowaniu PKWiU 39.00.14.0 – „Usługi związane z odkażaniem budynków”.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, jaką stawką podatku od towarów i usług powinien opodatkować opisane usługi.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy wskazał, iż zgodnie z art. 5a ustawy o podatku od towarów i usług, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 styc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę