Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

3 października 2012

Świadczenie usług przygotowania do egzaminu maturalnego a zwolnienie z podatku VAT

192

Świadczenie usług polegających na przygotowaniu do egzaminu maturalnego będzie podlegało zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit.a ustawy o podatku od towarów i usług.

 Takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 25 maja 2012 roku o sygnaturze I SA/Łd 432/12.

Sytuacja podatnika

Spółka w ramach prowadzonej działalności prowadzi niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych na prawach szkół publicznych. Usługi przygotowania do egzaminu maturalnego będą świadczone w ramach działalności Szkoły, w imieniu której będzie działała Spółka jako organ prowadzący na podstawie umów o świadczenie usług przygotowania do egzaminu maturalnego zawieranych z podmiotami będącymi organam...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź