Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , NIERUCHOMOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

7 sierpnia 2012

Świadczenie usług zakwaterowania i najmu przez bursę

161

Świadczenie usług zakwaterowania, dla osób niebędących wychowankami bursy, podlega opodatkowaniu stawką VAT 8%, natomiast wynajem pokoi podmiotom gospodarczym na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 29 maja 2012 roku nr IPTPP2/443-172/12-14/AW.

Sytuacja podatnika

Bursa jest jednostką budżetową zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku VAT. Zgodnie ze statutem i ustawą o systemie oświaty zapewnia całodobową opiekę, zakwaterowanie i wyżywienie wychowankom - uczniom szkół artystycznych, poza miejscem swojego zamieszkania.

Bursa ponadto świadczy usługi krótkoterminowego zakwaterowania innych osób niebędących wychowankami na podstawie zawartego jednorazowego zamówienia oraz wynajmuje na własny rachunek wolne pokoje na cele mieszkaniowe dla podmiotów gospodarczych.

Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy dla usług zakwaterowania osób niebędących wychowankami bursy oraz wynajmie pokoi na cele mieszkaniowe podmiotom gospodarczych może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Na mocy obowiązującego art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi zakwaterowania:

  • w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty,

  • w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzących te domy studenckie,

  • świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że szkoły lub uczelnie mają z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów.

Tak określony zakres zwolnienia oznacza, że inne usługi zakwaterowania w bursach, internatach i w domach studenckich (czyli np. w ramach wycieczek, grup zorganizowanych, usług krótkotrwałego zamieszkania dla osób innych niż wymienione w zakresie objętym zwolnieniem), będą opodatkowane stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 w związku z poz. 163 zał. nr 3 do ustawy ww. ustawy.

W oparciu natomiast o art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy zwalnia się od podatku usługi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę