Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy szkolenie BHP (w Polsce usługa zwolniona z VAT) przeprowadzone dla odbiorcy z Niemiec muszę wykazać w pozycji 21 i 22 deklaracji VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT -UE?

ODPOWIEDŹ

Odpowiadając na to pytanie przyjmujemy założenie, iż odbiorca z Niemiec posiada w tym kraju swoją siedzibę działalności gospodarczej i jest tam zarejestrowany podatkowo. I tak zgodnie z art. 28 b ustawy o podatku od towarów i usług co do zasady „miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (…)”.

W tym miejscu należy podkreślić, iż ustawa o VAT przewiduje dla niektórych usług inne miejsce ich świadczenia (np. dla usług hotelowych miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości).

Ponadto zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 4. „Podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca – zwane dalej „infor...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę