Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

9 lipca 2012

Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych a wszczęcie postępowania karnoskarbowego

185

Interpelacja (nr 5317) do ministra finansów z dnia z 14 czerwca 2012 roku w sprawie udostępnienia informacji na temat przypadków stosowania art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Szanowny Panie Ministrze!

Wprowadzony zmianą obowiązującą od dnia 1 września 2005 r. art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 6, ze zm., dalej O.p.) otrzymał następujące brzmienie: „Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem: 1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania; (...)”. Oznacza to, że wszczęcie postępowania w sprawie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego wywoła zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, co do którego powzięto podejrzenie narażenia na uszczuplenie. Wszczęcie postępowania w sprawie nie rodzi obowiązku informowania podatnika, w sprawie którego toczy się postępowanie w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego i na którym ciążył obowiązek uregulowania zobowiązania. Może prowadzić to do niepewności sytuacji prawnej podatników, gdyż okazuje się, że zobowiązanie, co do którego wygaśnięcia przez przedawnienie podatnik był przekonany, nadal może być dochodzone. Taki skutek art...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź