Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

1 lutego 2013

Termin wystawienia faktury do sprzedaży udokumentowanej paragonem

245

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży artykułów przemysłowych oraz wyrobów z metali szlachetnych. Nabywcami towarów jubilerskich są m.in. obywatele Białorusi nieprowadzący działalności gospodarczej, którzy żądają też udokumentowania nabycia towarów dodatkowo fakturami VAT. Często zdarza się tak, iż wyżej wymieni nabywcy proszą o wystawienie faktury VAT po upływie dwóch lub trzech miesięcy od miesiąca w którym te towary zostały nabyte a fakt sprzedaży został zaewidencjonowany na kasie fiskalnej. Czy mam prawo wystawić taką fakturę nie powodując powstania nowego obowiązku podatkowego?

ODPOWIEDŹ

Tak, choć po upływie 3 miesięcy od dokonania sprzedaży...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź