Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wykonuję działalność polegającą na przewozie osób w Europie. Czy muszę rozliczać usługę w kraju europejskim, czy mógłbym może skorzystać z procedury VAT OSS?

Odpowiedź

Czytelnik nie musi rejestrować się odrębnie w każdym kraju, ale może rozliczyć VAT wg procedury VAT OSS.

 

Uzasadnienie

Usługi wykonywane przez Czytelnika objęte są tzw. szczególną procedurą ustalenia miejsca ich opodatkowania. Zgodnie bowiem z art. 28f  ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Obowiązujące do końca czerwca 2021 roku przepisy powodowały w takim przypadku obowiązek rejestrowania się w każdym kraju unijnym, w którym wykonywane były usługi.

Od 1 lipca 2021 roku podatnik świadczący usługi transportu pasażerów, może wybrać procedurę VAT OSS, która zdecydowanie upraszcza cały proces opodatkowania usługi, dla których miejscem świadczenia (opodatkowania) jest inny kraj UE. Przy czym podatnicy nadal mają wybór. Mogą rejestrować się do VAT w poszczególnych krajach na wcześniejszych zasadach, albo skorzystać z nowego rozwiązania.

VAT OSS (One Stop Shop) to procedura rozliczania podatku VAT, która zastąpiła dotychczasową – VAT MOSS (Mini One Stop Shop).

OSS to system elektroniczny, który upraszcza do 95 % zobowiązań VAT sprzedawców towarów i usług oferowanych konsumentom w całej UE, ponieważ umożliwia im: elektroniczną rejestrację dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim w przypadku sprzedaży towarów na odległość wewnątrz UE oraz w przypadku świadczenia usług do klientów indywidualnych (B2C), a tym samym uniknięcie konieczności rejestracji VAT w wielu państwach członkowskich; deklarację i opłacanie należnego podatku VAT za wszystkie dostawy towarów i usług w jednej elektronicznej, kwartalnej deklaracji podatkowej; pracę z administracją podatkową ich własnego państwa członkowskiego i w ich własnym języku, nawet w przypadku sprzedaży za granicę.

W celu dokonania rejestracji do procedury unijnej należy:

1) wypełnić zgłoszenie VIU-R – Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT, zaznaczając cel zgłoszenia: Rejestracja,

2) przesłać zgłoszenie – za pomocą systemu e-Deklaracje – do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,

3) w przypadku działania przez pełnomocnika należy złożyć oryginał pełnomocnictwa PPS-1.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście to organ podatkowy wyznaczony w Polsce do rejestracji w zakresie VAT OSS, składania deklaracji i zapłaty podatku. Po weryfikacji zgłoszenia naczelnik tego urzędu przesyła podatnikowi komunikat o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.