Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

9 września 2011

Umowa pożyczki lombardowej a zwolnienie w VAT

0 459

Usługi udzielania pożyczek pod zastaw są zwolnione od podatku VAT.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2011 roku (nr ILPP2/443-665/11-2/MN)

POLECAMY

Sytuacja podatnika

Lombard (płatnik VAT) przyjmuje pod zastaw towar używany od osób fizycznych (umowa pożyczki z przechowaniem zastawu). Gdy klient zwróci pożyczkę, Lombard oddaje mu zastawiony towar pobierając za usługę opłatę manipulacyjną, odsetki ustawowe oraz opłatę za przechowanie rzeczy oddanej pod zastaw. Opłata manipulacyjna jest zawsze w tej samej wysokości, natomiast odsetki i opłata za przechowanie ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu przy wcześniejszym zwrocie pożyczki lub ulegają powiększeniu za każdy dzień przy zwrocie po ustalonym terminie. Do końca 2010 roku powyższe opłaty były obciążone stawką VAT w wysokości 22%, gdyż, mimo że usługi pośrednictwa finansowego były zwolnione od podatku VAT, to lombardy były wyłączone z tego zwolnienia. Od 1 stycznia 2011 roku art. 43 UPTiU mówi, że zwolnieniem z VAT objęte są między innymi w pkt 38 usługi udzielania pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania pożyczek lub kredytów pieniężnych, w pkt 39 – usługi w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych. Nie ma zastrzeżeń, jak było wcześniej, że ze zwolnienia z VAT wyłączone są lombardy.

W związku z tym, Lombard zadał pytanie czy wszystkie elementy składające się na prowizję (opłata manipulacyjna, maksymalne odsetki ustawowe, opłata za przechowanie) są zwolnione od podatku VAT, czy może same odsetki i opłata manipulacyjna są zwolnione, a opłata za przechowanie wynikająca z innych przepisów prawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%...

Uzas...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź