Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , AKTUALNOŚCI

11 kwietnia 2012

Usługa adaptacji pomieszczenia, dokonywana razem z dostawą sprzętu medycznego, nie może korzystać z preferencyjnej stawki VAT

189

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów została opublikowana interpretacja ogólna numer PT1/033/2/46/KSB/12/PT-241/PT-279 dotycząca opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na dostawie sprzętu medycznego i towarzyszących tej dostawie czynności adaptacji pomieszczenia.

W przypadku dostawy specjalistycznego sprzętu medycznego (np. tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, aparatu rentgenowskiego), stanowiącego wyrób medyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, w związku z jego instalacją (montażem) – ze względu na wysokie zaawansowanie technologiczne tego sprzętu oraz wymogi bezpiecznego i prawidłowego jego funkcjonowania – wykonywane są niekiedy prace budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń użytkownika (np. szpitala) do wymogów producenta oraz przepisów regulujących bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów.

W wydanej interpretacji Minister Finansów orzekł iż, mimo, że wykonanie opisanych powyżej prac budowlanych ma na celu między innymi umożliwienie prawidłowej oraz bezpiecznej pracy tego wyrobu, sam tylko ten związek nie powoduje, że prace te stanowią element kompleksowego świadczenia, jakim jest dostawa wyrobu medycznego. Złożenie zamówienia na wyrób medyczny wraz z adaptacją pomieszczenia wynika, co do zasady, z przyczyn praktycznych i niewątpliw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę