Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Usługi medyczne na rzecz komisji lekarskich a stawka VAT

196

Badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wynika to z indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP4/443-6/11-2/OS z 8 grudnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Szpital podpisał umowę z Centrum Reagowania Epidemiologicznego na wykonywanie badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych dla potrzeb orzekania Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej. Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska przeprowadza badania w celu wydania orzeczenia:

• dla emerytów i rencistów wojskowych;

• dla celów Wojskowej Komisji Uzupełnień kandydatów do służby zawodowej i kandydatów do służb wojskowych;

• o uszczerbku na zdrowiu żołnierzy zawodowych;

• dla żołnierzy zawodowych w trakcie pełnienia służby oraz żołnierzy wyjeżdżających na misje i powracających z misji.

W związku z powyższym, Szpital zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem czy wszystkie badania wykonywane dla komisji lekarskiej, zgodnie z zawartą umową powinny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%, czy też powinny być zwolnione od VAT.

Odpowiedź Dyrektora izby Skarbowej

Z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Pojęcie „opieki medycznej” przewidziane w art. 43 ustawy o VAT obejmuje świadczenia medyczne wykonywane w celu ochrony, w tym zachowania lub przywrócenia zdrowia osób. Innymi słowy pojęcie to obejmuje zarówno leczenie, jak i profilaktykę. Rozpatrując kwestię ewentualnego zwolnienia usług świadczonych przez Szpital, należy więc dokonać oceny, czy usługi będące przedmiotem wniosku ze względu na swój cel mogą zostać uznane za usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę