Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Usługi naprawy lamp samochodowych przez osobę niewidomą a obowiązek stosowania kasy on-line

Artykuły | 24 lutego 2021 | NR 111
0 737

Jestem osobą niewidomą posiadającą orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i będę naprawiać sprzęt AGD oraz dostarczane przez klientów uszkodzone - wyłącznie lampy do samochodów. Nie mam warsztatu samochodowego. Czy rozpoczynając działalność gospodarczą muszę mieć od razu kasę on-line?

Odpowiedź

Nie, ponieważ Czytelnik nie świadczy usług napraw pojazdów silnikowych a jedynie wymontowanej z pojazdu jego części. Czytelnik może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego bez względu na osiągane obroty ponieważ jest osobą niewidomą, posiadającą orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą

Uzasadnienie

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnieni są z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.:
podatnicy rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.
Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczy obrót realizowany na rzecz w/w osób w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).
Ponadto, w § 2 ust. 1 rozporządzenia zostały wskazane zwolnienia przedmiotowe w zakresie wymienionych w załączniku do rozporządzenia czynności.
W poz. 48 w części II załącznika wymieniono usługi świadczonych osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
Z kolei, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa m.in. w § 2 i 3  (ze względu na obrót) nie stosuje się w przypadku świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania).
W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności, o której mowa w § 4 (§ 5 ust. 7 rozporządzenia). 
Jak wynika z cytowanych powyżej przepisów podatnicy świadczący usługi napraw pojazdów silnikowy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.