Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozpoczęłam działalność w zakresie usług optometrycznych w 2019 roku świadcząc je wyłącznie dla lekarzy okulistów. W tym roku otwieram swój gabinet gdzie będę świadczyła usługi dla osób prywatnych. Czy muszę mieć kasę od razu, czy po przekroczeniu obrotu i w jakiej wysokości?

Odpowiedź

Obowiązek stosowania kasy nastąpi w terminie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczy Pani kwotę limitu uprawniającego do zwolnienia

Uzasadnienie

Zgodnie z §  3  ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.:
podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.
Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczy obrót realizowany na rzecz w/w osób w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa m.in. w § 2 i 3  nie stosuje się w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia. 
W przypadku świadczenia w/w usług zwolnienie traci moc z chwilą wykonania tej czynności (§ 5 ust. 7 rozporządzenia). 
W przypadku gdy przepisy ust. 1 - 7 przewidują różne terminy utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienia te tracą moc w terminie najwcześniejszym (§ 5 ust. 8 ww. rozporządzenia).
Czytelniczka świadczy usługi optometryczne według kodu PKWiU 86.90.19.0 - pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. Usługi objęte tą klasą świadczone są przez osoby uprawnione, inne jednak niż lekarze medycyny. Grupowanie to obejmuje pozostałe usługi paramedyczne w zakresie opie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.