Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Świadczone przez lekarza dentystę usługi w zakresie opieki medycznej, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 17 grudnia 2012 roku nr IPTPP1/443-916/12-4/MH.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się Wnioskodawca, który nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa otrzymał dotację na wyposażenie gabinetu stomatologicznego. Jak wskazał Zainteresowany nabywane towary i usługi będą służyły Wnioskodawcy do czynności zwolnionych z tego podatku. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi są usługami w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zainteresowany jest podmiotem leczniczym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wnioskodawca jest osobą uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych, posiadającą prawo wykonywania zawodu. Prawo zostało wydane przez Okręgową Izbę Lekarską.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w związku z wykonywaniem usług przez lekarza dentystę w zakresie usług opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl obowiązującego art. 43 ust. 1 pkt 18, 18a, 19 oraz 19a ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż zwolnieniu od podatku podlegają usługi opieki medycznej, które spełniają określone warunki – służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz świadczone są przez konkretne, wymienione przez ustawodawcę podmioty (podmioty lecznicze oraz świadczone w ramach wykonywanych zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa i medycznych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej). Zatem powyższe zwolnienia ma charakter podmiotowo – przedmiotowy.

Ze zwolnienia korzystają usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę