Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , ROZLICZENIA VAT

4 lipca 2011

Ustalanie limitu przychodów ze sprzedaży przy zwolnieniu podmiotowym w VAT

190

Osoba fizyczna rozpoczęła działalność w bieżącym roku i będzie świadczyć usługi budowlano - remontowe w Niemczech i w Polsce. Podatnik wybrał zwolnienie z VAT oraz zarejestrował się jako podatnik VAT-UE. Jaki limit obrotu przysługuje podatnikowi w roku 2011, jeśli w zgłoszeniu rejestracyjnym jako datę rozpoczęcia działalności podał dzień 01.06.2011. Czy do limitu obrotu wlicza się usługi budowlane wykonywane na terenie Niemiec?

ODPOWIEDŹ

Drobni przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia w podatku VAT przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU). W myśl tego przepisu zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego tę kwotę, zwolnienie traci moc z momentem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad określoną wartość, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości.

W przypadku czytelnika przy ustalaniu limitu obrotu zwolnionego podmiotowo z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę