Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

9 września 2011

Ustanowienie służebności drogi jest usługą

203

Ustanowienie służebności drogi koniecznej, za które pobierane jest wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takiej odpowiedzi na zapytanie podatnika udzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w pisemnej interpretacji z 11 lutego 2011roku o numerze IBPP4/443-1838/10/KG.

Sytuacja podatnika

Zapytanie dotyczy zdarzenia, kiedy do gminy wpływają wnioski o ustanowienie drogi koniecznej, która ma zapewniać dojazd do działek. Nie w każdym jednak przypadku gmina jest władna wyrazić na to zgodę. Wówczas sąd, w drodze postanowienia, ustanawia na rzecz wnioskodawcy służebność drogi koniecznej i zasądza od niego wynagrodzenie na rzecz gminy tytułem ustanowienia tej służebności. Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenie to ma charakter odszkodowania i nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, uznał zaprezentowane powyżej stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Stwierdził bowiem, iż ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) stanowi świadczenie usług o odpłatnym charakterze oraz istnieje konkretny podmiot, który będzie konsumentem tego odszkodowania.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT przez świadczenie usług, które podlegają opodatkowaniu, ro...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę