Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

27 sierpnia 2019

NR 93 (Wrzesień 2019)

Utrata zwolnienia z VAT w związku z przekroczeniem limitu a rejestracja do VAT

485

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. - usługi budowlane. Nowa firma działa od 1 sierpnia 2019 (wpis do KRS) i od razu Szef wystawił fakturę na 300.000 zł, czy dobrze? Od razu przekroczyliśmy limit 200.000 zł na VAT, składam VAT-R o przekroczeniu limitu z dniem 1 sierpnia 2019? Czy w Urzędzie zarejestrują nas jako czynnego podatnika od 1 sierpnia 2019, czy od 2.08? Czy coś jeszcze trzeba złożyć? Czy mogę rozbić tą fakturę na 200.000 ze stawką zw. oraz reszta na 23%?

ODPOWIEDŹ

Dopiero po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego” i na wniosek podatnika potwierdza  zarejestrowanie.
Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę 200 000 złotych, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

UZASADNIENIE

Zwolnieniu od podatku VAT podlegają podatnicy, u których obrót osiągnięty w roku poprzednim nie przekroczył 200.000 zł, a w przypadku rozpoczęciaw trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł, natomiast utrata prawa do zwolnienia następuje  od czynności, którą przekroczono ten limit. Limit w przypadku rozpoczęcia sprzedaży opodatkowanej VAT z dniem 1 sierpnia 2019 roku wynosi 83.835,60 zł.
Podatnicy są zobowiązani złożyć zgłoszenie rejestracyjne:      

  • przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdy podatnik rozpoczynający działalność rezygnuje ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów,
  • przed dniem dokonania pierwszej dostawy towarów lub świadczenia usług innych niż zwolnione od podatku - w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej dostawy lub świadczenia usług,
  • przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia - w przypadku utraty prawa do zwolnienia,
  • przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia 
  • w przypadku rezygnacji ze zwolnienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy, którzy zamierzają być czynnymi podatnikami VAT, obecnie muszą oczekiwać na weryfikację złożonego formularza rejestracyjnego. Dopiero po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego” i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę