Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

2 lipca 2012

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez podatnika zwolnionego podmiotowo

141

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży odzieży używanej. Jestem zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Do tej pory nabywałam towar z hurtowni w Polsce, ale zamierzam sprowadzać go bezpośrednio z Danii. Mój potencjalny dostawca prosił mnie o podanie NIP unijnego, ale ja takiego nie posiadam. Czy w takiej sytuacji muszę się zarejestrować na VAT-UE i rozpoznać WNT, czy też nie?

 

ODPOWIEDŹ

Z zadanego pytania wynika, że korzysta Pani ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), zgodnie z którym zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Podatnicy zwolnieni podmiotowo z podatku VAT zawsze mają prawo, lecz nie zawsze będą zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT-UE w przypadku dokonywania zakupu towarów od podatników z innych krajów unijnych.

Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt.2c UPTiU, u podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT na podstawie art. 113 ust.1 i 9 UPTiU nie występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, pod warunkiem, że całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł. W przypadku, gdy u tych podatników zostanie przekroczona kwota 50.000 zł, uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce od momentu przekroczenia tej kwoty (art.10 ust.5 UPTiU).

Mimo braku obowiązku, podatnicy mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze (VAT-R). W tym celu podatnik zostanie zarejestrowany się w jako podatnik VAT-UE, po czym otrzyma numer identyfikacji podatkowej poprzedzony symbolem PL.

Zgodnie z art. 97 ust. 10 UPTiU, podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, podając numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, przy:

1) dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

2) dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

3) świadczeniu usług, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

4) nabywaniu usług, do których stosuje się art. 28b, dla których są podatnikami z tytułu importu usług

– są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL. Numerem tym muszą się posługiwać dokonując transakcji z podatnikami z innych krajów unijnych.

Wybór opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust.6 UPTiU, obowiązuje przez 2 kolejne lata, licząc od dnia dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla którego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę