Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

2 listopada 2011

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w przypadku braku faktury zakupowej

188

Nasza spółka, podatnik zarejestrowany dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nabyła towary handlowe od kontrahenta z Niemiec. Towar został przywieziony do Polski i kontrahent dołączył do niego paragon fiskalny, nie wystawił natomiast faktury VAT. Czy ta transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

ODPOWIEDŹ

Tak, w związku z opisaną transakcją powinniście Państwo rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Obowiązek podatkowy powstanie 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.9 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę lub na ich rzecz. Powyższy przepis stosuje się pod warunkiem, że:

1) nabywcą towarów jest podatnik, o którym mowa w art.15 (podatnik VAT) lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć jego działalności gospodarczej lub osoba prawna niebędąca podatnikiem;

2) dokonujący dostawy jest podatnikiem, o którym mowa w art.15 (podatnikiem VAT) lub podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Art.10 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje również pewne wyłączenia z definicji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zakładam jednak, że żadne z nich nie dotyczy dokonywanej przez Państwa transakcji.

W zadanym pytaniu nie precyzujecie Państwo, czy niemiecki kontrahent jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, zakładam jednak, że tak jest, a zatem spełnione jest kryterium podmiotowe stron transakcji, pozwalające na uznanie ją za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Jak wynika z cytowanych powyżej przepisów, przepisy nie uzależniają uznania danej transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów od tego, jakim dokumentem posłużył się sprzedawca. A zatem, pomimo braku faktury zakupowej, jesteście Państwo zobowiązani do rozpoznani...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę