Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

30 kwietnia 2012

Wniesienie przez Powiat aportu do nowej spółki

193

Powiat, wnosząc aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa do nowej spółki, wykonuje czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT.

 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-1094/09/12-S/AW z 17 lutego 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Rada Powiatu postanowiła zlikwidować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Zobowiązania i należności Zakładu po jego likwidacji staną się zobowiązaniami i należnościami Powiatu. Mienie stanowiące własność Zakładu oraz mienie Powiatu dotychczas użytkowane przez Zakład zostanie wniesione aportem do nowo utworzonej Spółki z o.o. Do stosunków pracy pracowników likwidowanego Zakładu stosuje się przepisy art. 231 Kodeksu pracy.

W związku z powyższym, Pow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź