Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

20 kwietnia 2011

Wpłata na nieokreślony towar nie podlega opodatkowaniu

164

Opodatkowanie wpłat otrzymanych przed dostawą towarów może nastąpić w przypadku możliwości przyporządkowania wpłaty z konkretnym towarem (zamówieniem).

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2011 roku (nr ITPP2/443-1046/10/RS).

Sytuacja podatnika (zdarzenie przyszłe)

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: produkcji i dystrybucji asfaltów drogowych i przemysłowych, emulsji i specyfików asfaltowych; dystrybucji ciężkiego oleju opałowego; dystrybucji paliw żeglugowych; produkcji i dystrybucji materiałów hydroizolacyjnych. Sprzedaż towarów odbywa się na terytorium kraju, m. in. w systemie wpłat na poczet nieskonkretyzowanych dostaw realizowanych w przyszłości. Proces sprzedaży w ww. systemie przedstawia się następująco:

• W pierwszym etapie klient dokonuje wpłaty na rzecz Spółki określonej ilości środków pieniężnych na poczet przyszłych dostaw, w celu otwarcia tzw. limitu kredytowego. Wpłacona kwota wyznacza limit, w ramach którego klient może składać zamówienia i kupować towary Spółki. W chwili przekazania wpłaty brak jest określonego przedmiotu (towaru), na którego zakup miałyby zostać przeznaczone środki pieniężne. W ramach wpłaconej kwoty klient może nabywać w przyszłości dowolne towary z asortymentu Spółki, które mogą różnić się rodzajem, ilością, ceną jednostkową, miejscem odbioru, a także terminem realizacji dostawy.

• Po dokonaniu wpłat następuje złożenie zamówienia przez klienta, w celu wskazania zapotrzebowania na określony asortyment towarów, datę i miejsce dostawy. Złożenie zamówienia stanowi podstawę do dokonania dostawy przez Spółkę (w każdym z przypadków przed wydaniem towaru i zrealizowaniem dostawy konieczne jest złożenie zamówienia). Zamówienia te nie stanowią konkretyzacji przyszłej dostawy towarów, a jedynie wskazują szacowaną ilość towarów, jakiej będzie potrzebował dany klient. Skonkretyzowanie ilości sprzedawanych towarów następuje dopiero w chwili ich załadunku. W praktyce w każdym przypadku ilość szacowana na zamówieniu jest różna od ilości faktycznie dostarczonej (wynika to ze specyfiki towaru jakim są asfalty, emulsje, oleje bądź paliwa oraz sposobu ich dostawy tj. cysterny). Również miejsce dostawy towarów może ulec zmianie nawet po dokonaniu ich załadunku (zgodnie ze wskazaniem klienta). Od momentu złożenia zamówienia do momentu wydania towarów upływa około 1-2 dni.

• W następnej kolejności odbywa się wydanie zamówionych towarów, w ramach którego Spółka dokonuje...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę