Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

16 lutego 2011

Wydatki ponoszone w okresie zawieszenia działalności a koszty uzyskania

170

Istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Wynika to interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 września 2010 roku (nr IPPB1/415-594/10-3/JB).

Sytuacja podatnika

Dnia 15 grudnia 2009 roku Wnioskodawczyni zawiesiła działalność gospodarczą. Powodem był i jest zły stan zdrowia. Nie zlikwidowała ona biura, gdyż ma nadzieję na dalsze kontynuowanie działalności. Mimo zawieszenia działalności ponosi koszty, tj. opłaty za najem biura, telefony, podatki od nieruchomości, opłaty za serwis internetowy (za okres wypowiedzenia tych umów). Koszty te Wnioskodawczyni wykazywała w formularzu VAT-7 oraz księgowała w księdze przychodów i rozchodów. Urząd Skarbowy wezwał Wnioskodawczynię do anulowania VAT-7 oraz poinformował, iż po wznowieniu działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie ma prawa odliczyć koszty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie zgadzając się z taką interpretacją, bowiem przy prowadzeniu działalności mogła zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z uruchomieniem działalności, poniesione przed jej rozpoczęciem, doprecyzowała swój wniosek informując, że koszty wynikające z opłat czynszowych, telefonów, serwisu informatycznego itp. wynikały z zawartych wiele lat temu umów. Wnioskodawczyni podkreśliła ponadto, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie zawierała żadnych umów. Zdaniem Wnioskodawczyni powinna poniesione koszty rozliczyć po wznowieniu działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku zawieszenie działalności gospodarczej nie miałoby sensu i narażałoby na straty przedsiębiorców.

W związku z powyższym zadała pytanie czy ma prawo wykazywać i rozliczać koszty poniesione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

Uzasadnienie Izby Skarbowej

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z art. 14a ust. 4 Ustawy o swobodzie gospodarczej, przedsiębiorca:

1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3. ma prawo zbywać własne środki trwałe...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę