Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , OCHRONA ZDROWIA , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

28 listopada 2018

Wydatki szpitala na wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego a VAT

179

Szpital nie może odliczyć podatku naliczonego z tytułu wdrożenia nowoczesnego systemu informatycznego zapewniającego kompleksową obsługę palcówki, gdyż zakup na realizację projektu służy wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12 października 2018 roku nr 0112-KDIL2-3.4012.440.2018.2.AS

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca (Szpital) posiada osobowość prawną, jest czynnym, zarejestrowanym płatnikiem VAT oraz składa deklaracje VAT-7. W dniu (…) Szpital zawarł umowę z Województwem o dofinasowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt zadania został sfinansowany w 85% w ramach otrzymanego dofinasowania a 15% stanowi wkład własny Beneficjenta. Celem projektu jest zoptymalizowanie stopnia rozwoju infrastruktury informatycznej placówki (poprzez zakup sprzętu informatycznego), wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego zapewniającego kompleksową obsługę palcówki (dzięki zakupowi licencji systemowych), zwiększenie możliwości operacyjnej systemu, wprowadzenie e-usług dedykowanych pacjentom i personelowi medycznemu. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu (zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania, budowa sieci komputerowej, wdrożenie oprogramowania, promocja projektu) opodatkowane są stawką VAT 23%. W związku z realizacją projektu Szpital nie uzyskał żadnych przychodów i nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana, co skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu. Towary i usługi zakupione na potrzeby realizacji projektu służą wyłącznie do czynności zwolnionych od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości, czy ma on możliwość odliczenia podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu

Stanowisko Dyrektora

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do treści tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatniko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę