Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

5 marca 2021

Wymiana pamięci kasy on-line z powodu błędnego NIP-u a sprzedaż zaewidencjonowana na tej kasie

0 1183

Rozpoczęłam ewidencję sprzedaży za pomocą kasy on-line na początku lutego, w której błędnie wprowadzono przy fiskalizacji NIP. Po wydrukowaniu pierwszego paragonu spostrzegłam pomyłkę. W kasie serwis wymienił pamięć. Nie jestem podatnikiem VAT. Czy coś jeszcze muszę zrobić i czy wprowadzić paragon do pamięci nowej kasy?

Odpowiedź

Obecnie wprowadzenie błędnego numeru identyfikacji podatkowej w kasie on-line jest praktycznie niemożliwe, ponieważ skutkuje brakiem połączenia z Centralnym Repozytorium Kas a co za tym idzie proces fiskalizacji nie zostanie zakończony, chyba że wprowadzony NIP przypadkowo należy do innego podatnika. Jeśli tak się stało prawidłowo została wymieniona pamięć i kasę należało ponownie ufiskalnić. Spisany z odczytania pamięci protokół z błędnym NIP-em, wnioskiem o wyrejestrowanie wraz z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji należy maksymalnie w terminie 5 dni od daty ich sporządzenia przekazać do naczelnika urzędu skarbowego celem wyrejestrowania wadliwie ufiskalnionej kasy. Zdarzenie należy również opisać w założonej ewidencji korekt. Zaewidencjonowanej przy użyciu tej kasy sprzedaży nie należy wprowadzać do kasy po wymianie pamięci, ponieważ sprzedaż nastąpiła w innym dniu.

 

Uzasadnienie

Za prawidłowe zaprogramowanie kasy odpowiedzialny jest podatnik, który obowiązany jest prowadząc ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących m.in. do:

 • wystawienia i wydania nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży: w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej - przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony;
 • dokonania niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
 • zakończenia używania kas rejestrujących w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas rejestrujących, przy zapewnieniu zabezpieczenia danych z kasy rejestrującej (art. 111 ust. 3a pkt 1, 2 i pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług).

Powyżej cytowane przepisy ustawy doprecyzowują zapisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących m.in. w zakresie obowiązku sprawdzania przez podatnika poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług, stawek podatku, waluty ewidencyjnej wraz z jej symbolem i wartością przelicznika, wskazań daty i czasu oraz właściwego przypisania nazw towarów i usług do stawek podatku lub zwolnienia od podatku (§ 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

Niestety nie każdą awarię lub nieprawidłowość np. wprowadzenie danych identyfikujących podatnika nawet w przypadku ingerencji serwisu głównego można usunąć, zachodzi w takim przypadku konieczność wymiany modułu fiskalnego lub całkowita likwidacja stosowanego przez podatnika urządzenia. Powyższa nieprawidłowość powinna być wykryta przed zakończeniem całego procesu fiskalizacji, co powinno być sprawdzone przede wszystkim przez podatnika.

Należy pamiętać, iż pamięć fiskalna kasy to urządzenie trwale zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny, niezmienialny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych (§ 2 pkt 14 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Pamięć fiskalna uruchamiana jest podczas fiskalizacji kasy przez którą rozumie się zgodnie z § 2 pkt 4 lit. a ww. rozporządzenia, w przypadku kas on-line – jednokrotny i niepowtarzalny proces inicjujący pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, zakończony wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji.

Fiskalizacja kasy on-line obejmuje m.in: odebranie numeru ewidencyjnego, nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej faktu, daty i czasu fiskalizacji, inicjalizację pracy pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz jednoznaczne nieodwracalne powiązanie tych pamięci, niepowtarzalny i nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika oraz zapis w pamięci fiskalnej numeru ewidencyjnego, zapis w pamięci chronionej numeru ewidencyjnego ( § 13 ust. 3 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 7 i pkt 8 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

W zaistniałej sytuacji jedynym prawidłowym rozwiązaniem był odczyt pamięci fiskalnej kasy, ponieważ ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy z błędnie wprowadzonym numerem identyfikacji podatkowej podatnika jest działaniem wbrew obowiązującym przepisom.

W przypadku opisanym przez Czytelniczkę taki fakt zaistniał, ponieważ nie ma już żadnej możliwości technicznej na zmianę raz wprowadzonego numeru identyfikacji podatkowej do pamięci fiskalnej stosowanej kasy rejestrującej.

Przy wymianie pamięci kasy on-line następuje zakończenie pracy w trybie fiskalnym i powstanie obowiązku:

 • wystawienia raportu fiskalnego dobowego,
 • odczytania zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego przez uprawniony serwis,
 • sporządzenia z ww. czynności protokołu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia,
 • złożenia protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym lub łącznym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego,
 • sporządzenia i złożenia, wraz z ww. dokumentami, do naczelnika urzędu skarbowego wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.