Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wynajem ciągnika wraz z przyczepą, bez operatora traktorzysty, będzie podlegało opodatkowaniu podstawową stawką VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 9 października 2012 roku nr ITPP1/443-883/12/AT.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się Rolnik, będący czynnym podatnikiem VAT, który w ramach prowadzonej działalności wynajął ciągnik wraz z przyczepą, bez operatora traktorzysty, na rzecz innego gospodarstwa rolnego, również działającego w charakterze podatnika VAT. Za wynajem tego sprzętu wystawił fakturę VAT ze stawką VAT 23%.

W związku z powyższym Rolnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy powyższa faktura została wystawiona prawidłowo.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem w wysokości 8% podlegają usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 135, tj. usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0).

Jednocześnie organ podatkowy zaznaczył, iż według PKWiU 2008 usługi polegające na „wynajmie i dzierżawie maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi” sklasyfikowane są pod symbolem 77.31.10.

Tego typu usługi nie zostały przez ustawodawcę uwzględnione w powołanym załą...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę