Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 roku pod pozycją 1428 i w dosyć istotny sposób zmienia zasady fakturowania.

Celem zmian ujętych w rozporządzeniu jest uproszczenie wystawiania faktur, a tym samym, zdaniem Ministerstwa Finansów, spowodowanie odbiurokratyzowania szeregu istniejących obecnie wymogów formalnych dotyczących fakturowania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone omawianym rozporządzeniem.

1. Obowiązek potwierdzania autentyczności faktur

Słownik rozporządzenia został rozszerzony o definicje następujących wyrażeń „autentyczność pochodzenia faktury” oraz „integralność treści faktury”. Przez autentyczność należy rozumieć pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usług albo wystawcy faktury. Natomiast przez integralność treści rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna ona zawierać. Od nowego roku podatnik zobowiązany jest do samodzielnego określenia sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności i czytelności f...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź