Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 roku pod pozycją 1428 i w dosyć istotny sposób zmienia zasady fakturowania.

Celem zmian ujętych w rozporządzeniu jest uproszczenie wystawiania faktur, a tym samym, zda...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź