Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Świadczone przez Podatnika usługi związane z wykaszaniem, wygrabianiem rzek, cieków i wałów, wycince i wyciąganiu uszkodzonych drzew i krzewów ze skarp cieków będą opodatkowane preferencyjną stawką podatku VAT, tj. 8%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14 listopada 2012 roku nr IPPP2/443-826/12-2/IŻ.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się Podatnik, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą związaną z ręcznym lub mechanicznym wykaszaniem porostów i traw, wygrabianiem wykoszonych porostów ze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź