Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Świadczone przez Podatnika usługi związane z wykaszaniem, wygrabianiem rzek, cieków i wałów, wycince i wyciąganiu uszkodzonych drzew i krzewów ze skarp cieków będą opodatkowane preferencyjną stawką podatku VAT, tj. 8%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14 listopada 2012 roku nr IPPP2/443-826/12-2/IŻ.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwrócił się Podatnik, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą związaną z ręcznym lub mechanicznym wykaszaniem porostów i traw, wygrabianiem wykoszonych porostów ze skarp i z dna rzek oraz usługi polegające na wycince uszkodzonych drzew i krzewów ze skarp cieków. Powyższe usługi zostały zaklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 81.30.10.0 „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wykonaniu powyższej usługi.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 176 mieszczą się „usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni” – PKWiU 81.30.10.0. do których stosuje się obniżoną stawkę podatku w wysokości 8%.

Jednocześnie z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do Klasyfikacji PKWiU wynika, że grupowanie 81.30.10.0 obejmuje:

  • dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie parków i ogrodów przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych, przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej - na terenach miejskich oraz przy budynkach przemysłowych i handlowych;

  • dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie zieleni budynków, autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp., terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych, wód stojących i płynących;

  • zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności,

  • sadzenie i pielęgnację drzew i innych...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę