Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , TRANSPORT

30 października 2018

Zakup samochodu posiadającego badania techniczne sprzed 1 kwietnia 2014 roku

176

Właściciel firmy zamierza kupić samochód - ogląda jakiś samochód z kratką, z jednym rzędem siedzeń, ma w dowodzie rejestracyjnym VAT-1, dodatkowe stare badania techniczne (przed 1.04.2014). Jego właściciel uważa, że jest on ciężarowy, ale trochę się zaczęłam zastanawiać: samochód z rocznika 2008, badania przed 1.04.2014 ...? Jak go kupi, to i tak trzeba jechać z nim do Okręgowej Stacji na dodatkowe badania techniczne i tam się dopiero okaże czy dostanie VAT-1 lub VAT-2?

ODPOWIEDŹ

Przeprowadzone badania techniczne przed 1 kwietnia 2014 roku zachowują swoją ważność pod warunkiem, że w samochodzie nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia VAT.

UZASADNIENIE

W obowiązujących przepisach o podatku od towarów i usług ustawodawca nie zdefiniował pojęcia samochodu ciężarowego, wskazał jedynie jaki pojazd daje możliwość odliczenia 100% VAT. Przy definiowaniu rodzaju samochodu dla celów VAT nie ma znaczenia sam zapis w dowodzie rejestracyjnym. Nie każdy samochód określony w dowodzie rejestracyjnym jako ciężarowy uprawnia do odliczenia podatku VAT w 100%.

Obecne regulacje wskazują, że ograniczenia w odliczeniu VAT od samochodów nie mają zastosowania w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłączenie w działalności gospodarczej. Z kolei pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do takich celów jest nieistotne. Do takich pojazdów zalicza się m.in. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym przed 1 kwietnia 2014 roku tzw. przegląd VAT-1 miały pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wieloz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę