Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kontrahent z Rosji złożył w naszej spółce zamówienie na dostawę towarów w sierpniu 2011 roku i w tym samym miesiącu wpłacił zaliczkę na poczet zamówienia. Dostawa towarów nastąpi we wrześniu. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu tej transakcji?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z treścią art.19 ust.11 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), jeżeli przed wydaniem towaru otrzymano część należności w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu towarów, jeżeli wywóz towarów nastąpi

w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności (art. 19 ust.12 UPTiU). Jak wynika z przytoczonych przepisów, otrzymana w sierpniu zaliczka na poczet eksportu towarów rodzi obowiązek podatkowy z chwilą jej otrzymania, a jej wartość podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0%. Otrzymaną zaliczkę należy wykazać w deklaracji VAT -7 za miesiąc sierpień 2011 w pozycji „Eksport towarów”.

Z informacji zamieszczonych w pytaniu wiadomo, że wywóz towaru nastąpi we wrześniu, tak więc spełniony zostanie warunek dotyczący wywozu towaru w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki. Gdyby jednak eksport towarów, na poczet którego otrzymano zaliczkę nie nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki, wówczas jej otrzymanie

nie rodziłoby powstania obowiązku podatkowego wynikającego z przepisów art. 19 ust. 11 i ust. 12 UPTiU. Skutkiem niedotrzymania terminu sześciomiesięcznego będzie brak obowiązku podatkowego wobec otrzymanej zaliczki, a nie traktowanie jej jako sprzedaż krajową. W tej sytuacji należałoby skorygować deklarację VAT-7 za miesiąc sierpień 2011 i wykazaną wcześniej sprzedaż eksportową zmniejszyć do zera. Taki sam pogląd zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 13 maja 2011 r. Nr ILPP4/443-150/11-3/ISN.

Przykład

Polska firma otr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę