Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW , TRANSPORT , OBOWIĄZEK PODATKOWY (art. 19-21)

30 kwietnia 2012

Zaliczka w eksporcie a brak informacji na temat terminu wywozu towarów

200

W sytuacji, gdy podatnik nie dysponuje wiedzą, czy przewidywany eksport towaru, na poczet którego otrzyma część należności, nastąpi w przeciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki, powinien otrzymaną zaliczkę wykazać w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym ją otrzyma, ze stawką 0% jako eksport towarów, gdyż nie można wykluczyć, iż wywóz towarów nastąpi w okresie krótszym niż 6 miesięcy.

 

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-37/12-3/AW z 6 kwietnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza w ramach tej działalności podpisać kontrakt z kontrahentem z Rosji. Kontrakt dotyczyć będzie zlecenia przez kontrahenta rosyjskiego wykonania przez wnioskodawcę druków i formularzy z danymi zleceniodawcy, magazynowania, pakowania i formowania przesyłek. Zasadniczym celem przedmiotowej umowy będzie dostawa towarów – zamówionych druków i formularzy.

Druki i formularze z danymi kontrahenta, według określonego przez niego wzoru, będą wykonane z materiałów krajowych. Wnioskodawca będzie zamawiał wykonanie druków i formularzy w drukarni, w dużym nakładzie korzystnym cenowo. Druki te przechowywane będą w magazynie wnioskodawcy i sprzedawane kontrahentowi zagranicznemu w terminach zgodnych z jego zapotrzebowaniem na podstawie jego zamówienia.

Przy zawieraniu kontraktu strony nie będą w stanie określić okresu, w jakim zostanie zrealizowane całe zlecenie i cały zamówiony towar sprzedany odbiorcy z Rosji.

Na poczet wykonania zlecenia kontrahent zagraniczny będzie wpłacał zaliczki – do 100% - dotyczyć one będą dostawy towarów, która odbywać się będzie w ramach eksportu, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Otrzymując zaliczkę podatnik nie będzie w stanie określić, czy dostawy zrealizowane będą w ciągu 6 miesięcy od otrzymania zaliczki, czy też później. Realizacja dostaw zależna będzie od potrzeb kontrahenta, dostawy realizowane będą w częściach, na wniosek kontrahenta, do wyczerpania zamówienia, którego dotyczyć będzie zaliczka. Umowa z kontrahentem nie będzie przewidywała, w jakim okresie od momentu otrzymania zaliczki będzie realizowana dostawa.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy otrzymując zaliczkę na realizację zamówienia na druki i formularze i nie znając terminu dostawy dla kontrahenta rosyjskiego może nie rozpoznać obowiązku podatkowego dla otrzymanej zaliczki (nie wykazywać jej w deklaracji podatku VAT za miesiąc, w którym Zainteresowany otrzyma zaliczkę) a ustalać obowiązek podatkowy dla realizacji każdego cząstkowego zamówienia (wykazać w deklaracji w miesiącu sprzedaży – realizacji cząstkowego zamówienia), nawet jeżeli wystąpi to w okresie wcześniejszym niż 6 miesięcy od otrzymania zaliczki.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Anal...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę