Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza firma 10 maja 2012 roku otrzymała od kontrahenta zadatek na wykonanie usługi. Niestety, 1 czerwca kontrahent wycofał się z umowy. Zgodnie z zawartą umową zadatek stanowił część zapłaty za usługę, a w sytuacji rezygnacji nabywcy zadatek nie zostanie zwrócony. Czy zatrzymanie przez naszą firmę zadatku należy opodatkować VAT?

ODPOWIEDŹ

W Państwa przypadku zadatek nie podlega opodatkowaniu, gdyż stanowi on formę odszkodowania.

UZASADNIENIE

Z przepisów art.394 Kodeksu cywilnego wynika, że zadatek jest określoną sumą pieniężną przekazywaną kontrahentowi przy zawieraniu umowy i pełni on funkcję zabezpieczającą, a w razie niewykonania umowy można go uznać za rodzaj odszkodowania tj. w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Zatem otrzymanie zadatku zobowiązuje do jego opodatkowania podatkiem od towarów i usług w momencie jego przyjęcia, a w ciągu siedmiu dni należy wystawić fakturę potwierdzającą jego otrzymanie. Podatek z tytułu otrzymania zadatku powinni Państwo wykazać w deklaracji VAT-7 za maj 2012 roku, gdyż 10 maja otrzymali Państwo część należności podlegającą opodatkowaniu.

Natomiast w sytuacji, gdy kontrahent nie wywiąże się z umowy, zatrzymanie zadatku nie będzie opodatkowane VAT. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami dostawa towarów oraz świadczenie usług podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie. Odpłatność jest wtedy, gdy istnieje bezpośredni związek między dostawą towarów czy świadczeniem usług i otrzymanym wynagrodzeniem. Natomiast przekazanie kwot pieniężnych nie mieści się w katalogu czynności podlegających VAT, co wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 24 października 2008 roku nr ITPP2/443-680/08/PS. Ponadto, jak stwierdził Europejski Tr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę