Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W dniu 18 sierpnia 2011 roku Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych, która zmienia zasady ustalania różnic kursowych (przyjmując rozwiązania zawarte w ustawie o rachunkowości).

Począwszy od 1 stycznia 2012 roku art. 15a ust. 4 UPDOP otrzyma brzmienie:

„Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę