Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA

30 stycznia 2013

Zastosowanie obniżonej stawki VAT na dostawę wyrobów medycznych

266

Dostawa mebli medycznych, stomatologicznych oraz laboratoryjnych podlega opodatkowaniu według stawki podatku w wysokości 8% po dokonaniu zgłoszenia wyrobów do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź