Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy zawieszając działalność gospodarcza mam obowiązek nadal składania comiesięcznie deklaracji VAT-7? Nadmieniam, że w ostatniej deklaracji za m-c październik wyszła mi nadpłata podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, która teraz cały czas będzie występowała skoro nie będę prowadziła działalności.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 99 ust 7a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”) „w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, (…), za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Niemniej, zgodnie z art. 99 ust. 7b ustawy o VAT, zwolnienie to nie dotyczy:

1) podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE zgodnie z art. 97;

2) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3) podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem;

4) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;

5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

N...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę