Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Zmiana stawki VAT a opłaty za użytkowanie wieczyste

313

Należne opłaty roczne dokonywane w 2011 roku oraz w latach następnych, a dotyczące prawa użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego do dnia 31 grudnia 2010 roku winny być opodatkowane stawką VAT 22%, natomiast opłaty roczne od prawa użytkowania wieczystego ustanowionego po dniu 1 stycznia 2011 roku winny być opodatkowane stawką 23%.

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skar...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź