Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 października 2012

Zmiana wykorzystania basenu a obowiązek korekty podatku naliczonego

202

Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT nie wpływają na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego i w związku z tym podatnik nie musi stosować odliczenia proporcjonalnego w ciągu danego roku podatkowego.

Również nie spowodują obowiązku dokonania korekty na podstawie art. 91 ust. 7 i 7a ustawy o VAT, gdyż nie mając wpływu na zakres prawa do odliczenia nie spowodują jego zmiany w stosunku do chwili dokonywania odliczeń.

Takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 13 września 2012 roku o sygnaturze I SA/Po 697/12.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca w momencie ponoszenia wydatków inwestycyjnych zamierzał wykorzystywać basen wyłącznie do czynności opodatkowanych i tym samym odliczał podatek naliczony. W związku ze zmianą wykorzystywania basen będzie również wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym Wnioskodawca uznał, iż prawo całkowitego odliczenia podatku w stosunku do zrealizowanych uprzednio wydatków inwestycyjnych dotyczących basenu wskutek przyszłego jednoczesnego wykorzystania basenu do czynności odpłatnych i nieodpłatnych, nie będzie p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź