Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

24 listopada 2011

Zmiany w Ordynacji podatkowej, ustawie o podatku akcyzowym oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

173

28 października w Dzienniku Ustaw nr 232, pod poz.1378 opublikowana została ustawa z dnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Akt ten wprowadza między innymi pewne zmiany do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym oraz do ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

W art.9 nowelizacji dokonano zmiany art.14a ustawy Ordynacja podatkowa, poprzez wprowadzenie możliwości wydawania przez Ministra Finansów ogólnych interpretacji prawa podatkowego również na wniosek, w sytuacji gdy wnioskodawca wskaże niejednolite stosowanie prawa podatkowego w danym zakresie. Przepisy nie precyzują, kto może być wnioskodawcą, wykluczają jedynie jako wnioskodawcę organy administracji publicznej. Do momentu wejścia w życie nowelizacji możliwe jest wyłącznie wydawanie przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z urzędu. Zmiany w Ordynacji podatkowej wchodzą w życie 1 stycznia 2012 roku.

Art.21 ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców wprowadza zmiany do ustawy o podatku akcyzowym, poprzez wprowadzenie i uregulowanie opodatkowania podatkiem akcyzowym obrotu wyrobami węglowymi. Informator Ministerstwa Finansów dotyczący obowiązujących od 2 stycznia 2012 r...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę