Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY

19 grudnia 2012

Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2013 i od 1 kwietnia 2013 roku

247

W wydaniu grudniowym Sposób na VAT prezentowaliśmy Państwu zmiany, które miały obowiązywać od stycznia 2013 roku, jednak w międzyczasie została podjęta decyzja o przesunięciu wejścia w życie na 1 kwietnia 2013 roku części zmian. Cztery z omawianych przez nas zmian, które miały wejść w 2013 roku zostały przesunięte na 1 stycznia 2014 roku, są to: opodatkowanie zaliczek w eksporcie, stosowanie zwolnień przy dostawach towarów używanych, modyfikacja przepisów dotyczących odliczenia VAT przy zastosowaniu proporcji oraz zmiana sposobu wyliczania limitu uprawniającego do zwolnienia od VAT. Poniżej uaktualnione opracowanie.

1. Zestawienie zmian przepisów

Akt prawny

Najważniejsze zmiany

Data wejścia w życie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

  1. Zmiana definicji eksportu i importu towarów;

  2. Zmiana przepisów dotyczących świadczeń nieodpłatnych;

  3. Modyfikacja definicji podatnika

  4. Modyfikacja przepisów dotyczących „dostawy ruchomej” w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź