Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 stycznia 2012

Zwolnienie od VAT usług artystycznych

204

Artysta, który prowadzi działalność polegającą na występach artystycznych na różnego rodzaju imprezach ma prawo do zastosowania zwolnienia od VAT w stosunku do świadczonych usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP2/443-554/11-4/JS z 13 grudnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Z zapytaniem do organu podatkowego zwróciła się aktorka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi artystyczne, występuje na różnych imprezach otwartych i zamkniętych dla dzieci i dorosłych. Osoba ta nie zawsze jednak jest w stanie sama wykonać wszystko, czego oczekuje od niej organizator imprezy i musi się wtedy posiłkować kolegami i koleżankami z branży (również aktorami), zatrudniając ich na umowę o dzieło. Wnioskodawczyni podkreśliła, że istotą świadczonej usługi jest zespołowe, artystyczne wykonanie zlecenia, o którym przesądza twórczy wkład wszystkich członków indywidualnego i konkretnego zespołu pod jej kierownictwem. W każdym takim przedsięwzięciu zespołowym podatniczka bierze czynny udział i nie organizuje imprez, w których wykonawcami są wyłącznie inni artyści. Zainteresowana jest współtwórcą (w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych): scenariusza, tekstów, tłumaczeń tekstów, muzyki, kostiumów, scenografii usług świadczonych pod jej kierownictwem.

Rodzaj działalności firmy Wnioskodawczyni został określony według PKD:

• 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza

• 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

• 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

• 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych.

Wnioskodawczyni nie jest podatnikiem VAT. W związku z powyższym, podatniczka zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej o udzielenie odpowiedzi na pytania:

• Czy opisane we wniosku usługi objęte są zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT?

• Czy po przekroczeniu limitu, który powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego,

Wnioskodawczyni musi zarejestrować się jako podatnik VAT?

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

• podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

• indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Z powyższego wynika, iż ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT korzystać mogą jedynie:

• podmioty prawa publiczne...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę