Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

23 sierpnia 2018

Zwolnienie z opodatkowania importu próbek przeznaczonych do badań

397

Import z Ukrainy na terytorium kraju próbek gleby przeznaczonych do badań podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2018 roku nr 0114-KDIP1-2.4012.350.2018.1.KT

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest laboratorium posiadającym certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nadany przez X. Laboratorium wykonuje badania w żywności, w częściach roślin, w wodzie i w glebie. W bieżącym roku laboratorium otwiera filię na Ukrainie w celu pozyskiwania do badań prób zbóż i gleby od ukraińskich dostawców.

W związku z tym Wnioskodawca dokona przywozu z terytorium Ukrainy do laboratorium Spółki w Polsce następujących towarów: chemicznie ustabilizowanych próbek gleby przeznaczonych i gotowych do badań pod kątem zawartości mikro i makroelementów oraz pestycydów, a także prób zbóż (pszenicy, żyta, rzepaku, kukurydzy, soi, pszenżyta, jęczmienia) przeznaczonych do badań jakościowych. Próbki zostaną zapakowane do zbiorczych opakowań, które zostaną umieszczone w szczelnym plastikowym kontenerze, który zostanie zaplombowany i przewieziony do laboratorium w Polsce. Poddane przygotowaniu ustabilizowane chemicznie próbki gleby nie posiadają materialnej wartości i nie są przeznaczone do sprzedaży bądź innego użycia poza badaniem w laboratorium, po którym zostają poddane utylizacji. Po przewiezieniu do laboratorium w Polsce próby zostaną w całości zużyte do badania pod kątem jakości, zawartości mikro- i makroelementów oraz pestycydów. Następnie wraz z odczynnikami użytymi do analizy pozostałości po próbkach zostaną przekazane specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją odpadów chemicznych.Badania nie stanowią promocji handlowej i mają na celu określenie cech jakościowych przedmiotów analiz. Przygotowane do badań próbki nie posiadają wartości handlowej a jedynie wartość merytoryczną uzyskaną z wyników analiz.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla tego importu na podstawie art. 71 ustawy o VAT.

Stanowisko Dyrektora

Jak wskazuje art. 71 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku import towarów przeznaczonych do badań, analiz lub prób mających na celu określenie ich składu, jakości lub innych parametrów technicznych, pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę