Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

28 lutego 2012

Zwolnienie z VAT szkoleń z zakresu zaburzeń mowy

130

Prowadzę działalność gospodarczą szkoleniową i będę organizował szkolenia z zakresu zaburzeń mowy dla logopedów, neurologopedów, terapeutów. Szkolenia będą organizowane dla osób prywatnych, a także dla pracowników z sektora publicznego. Nie posiadam akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Czy mam prawo do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług po zmianie przepisów ustawy o VAT?

ODPOWIEDŹ

Zmiany, jakie nastąpiły od 2011 roku w zakresie zwolnień z VAT, dotyczące usług edukacyjnych, są efektem dostosowania polskich przepisów do regulacji unijnych. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła zmiany w zakresie opodatkowania usług edukacyjnych, w tym także szkoleń dla pracowników firm.

O tym, czy dana usługa edukacyjna jest zwolniona z opodatkowania decydują następujące warunki:

- usługa jest kwalifikowana jako kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe oraz

a) prowadzona jest w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b) świadczona jest przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c) finansowana jest w całości ze środków publicznych.

A zatem podstawowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT jest to, że szkolenie ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. W Pana przypadku – szkolenie z zakresu zaburzeń mowy dla logopedów, neurologopedów czy terapeutów – należy uznać za kształcenie zawodowe. Może Pan skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT w sytuacji, gdy szkolenie zostanie sfinansowane w całości ze środków publicznych, a także na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 proc. ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę