Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

31 lipca 2012

Automatyczny parking a obowiązek instalacji kasy

0 1032

Zamierzam rozpocząć świadczenie usług parkingowych na w pełni zautomatyzowanych parkingach. Urządzenia wjazdu wydadzą za każdym razem stosowne bilety a działanie systemu nadzoruje jednostka centralna, w której to generowane są wszystkie dane dotyczące poprawności pracy systemu: taryf, obrotu, ilości wpuszczonych samochodów, ilości wjazdów i wyjazdów awaryjnych, działania poszczególnych urządzeń, ilości wydanych kart, itp. Należność zostanie pobrana w systemie bezobsługowym w bilonie lub banknotach lub innej formie bezgotówkowej. Komputer daje możliwość tworzenia wszelkich raportów i statystyk w zależności od potrzeb użytkowania systemu. Cały system jest zabezpieczony przed możliwością ingerencji w dane systemu przez osoby do tego nieupoważnione (np. pracowników obsługi parkingu). Czy przysługuje mi zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących?

ODPOWIEDŹ

Tak, przy korzystaniu z automatycznych urządzeń parkingowych przysługuje zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług parkingowych przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 roku sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W części II załącznika do ww. rozporządzenia – sprzedaż dotycząca szczególnych czynności - w pozycji 40 wymieniono usługi świadczone p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.