Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zamierzam rozpocząć świadczenie usług parkingowych na w pełni zautomatyzowanych parkingach. Urządzenia wjazdu wydadzą za każdym razem stosowne bilety a działanie systemu nadzoruje jednostka centralna, w której to generowane są wszystkie dane dotyczące poprawności pracy systemu: taryf, obrotu, ilości wpuszczonych samochodów, ilości wjazdów i wyjazdów awaryjnych, działania poszczególnych urządzeń, ilości wydanych kart, itp. Należność zostanie pobrana w systemie bezobsługowym w bilonie lub banknotach lub innej formie bezgotówkowej. Komputer daje możliwość tworzenia wszelkich raportów i statystyk w zależności od potrzeb użytkowania systemu. Cały system jest zabezpieczony przed możliwością ingerencji w dane systemu przez osoby do tego nieupoważnione (np. pracowników obsługi parkingu). Czy przysługuje mi zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących?

ODPOWIEDŹ

Tak, przy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź