Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , AKTUALNOŚCI

21 sierpnia 2015

Bezpłatny miesięcznik a prawo do odliczenia podatku VAT

0 1082

Instytucja Kultury ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego proporcjonalnie przypadającego na czynności opodatkowane i nieopodatkowane związane z wydawaniem czasopisma.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 17 lipca 2015 roku nr IBPP3/4512-479/15/EJ.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Samorządowa Instytucja Kultury, czynny podatnik podatku VAT, która prowadzi działalność statutową oraz działalność gospodarczą pozwalającą pozyskiwać środki przeznaczone na wykonywanie działań statutowych. W ramach swojej działalności redaguje i wydaje bezpłatny miesięcznik dla mieszkańców Gminy.

W gazecie zamieszczane są ogłoszenia płatne opodatkowane podatkiem VAT ze stawką 23%, a ilość odpłatnych ogłoszeń zajmuje od 3 do 5 stron powierzchni czasopisma. W związku z wykonywaniem wymienionych świadczeń Instytucja wystawia faktury VAT. Sprzedaż usług reklamowych i przyjmowanie odpłatnych ogłoszeń jest możliwa dzięki bardzo szerokiemu gronu odbiorców jednego numeru czasopisma, co dla reklamodawców jest czynnikiem bardzo istotnym.

W czasie wydawania gazety ponoszone są koszty m.in. wydruk gazety, zakup artykułu do danego numeru. Instytucja nie ma możliwości przyporządkowania ponoszonych kosztów odrębnie do czynności opodatkowanych oraz niepodlegających opodatkowaniu, a co za tym idzie nie ma obiektywnej możliwości odrębnego przypisania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT lub niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Wszystkie faktury dokumentujące ponoszone wydatki w związku z wydaniem kolejnego numeru gazety są wystawiane na Instytucję.

W związku z powyższym Instytucja zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy od wydatków poniesionych na wydanie miesięcznika przysługuje jej prawo do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach dokumentujących zakupy związane z jego organizacją.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Udzielając odpowiedzi organ podatkowy w pierwszej kolejności wyjaśni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.