Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI

8 listopada 2012

Bezumowne obciążanie kosztami mediów użytkowników lokali

174

Urząd, obciążając za zgodą dorozumianą kosztami użytkowników lokali użytkowych oraz mieszkalnych nieprzeznaczonych na cele mieszkalne zastosuje podstawową stawkę podatku, natomiast w przypadku lokali mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkalne będzie korzystało ze zwolnienia od podatku.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 14 września 2012 roku nr ITPP1/443-727b/12AT.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego zwrócił się do organu podatkowego Urząd, który obciąża korzystających z lokali mieszkalnych i użytkowych bez zawartych umów (obciążenie za bezumowne używanie lokalu), oraz w przypadku braku zgody na używanie lokalu (odszkodowanie za zajmowanie lokalu jako niepodlegające przepisom podatku od towarów i usług) niektórymi z następujących kosztów: energia elektryczna, energia cieplna, dostawa wody, odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, dozór techniczny, podatek od nieruchomości. Forma odszkodowawcza obciążania występuje w sytuacji, gdy Urząd nie wyraził zgody na zajmowanie lokalu czy budynku. Miało to odzwierciedlenie w kierowanych pismach do użytkowników w postaci wezwań do opuszc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź