Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownicy naszej spółki czasem odbywają podróże służbowe pociągiem. Czy mamy prawo do odliczenia VAT wykazanego na biletach kolejowych?

ODPOWIEDŹ

Tak, mają Państwo prawo do odliczenia podatku w sytuacji, gdy bilet uprawnia do przebycia trasy nie mniejszej niż 50 kilometrów oraz zawiera wymagane przepisami dane, a zakup jest związany z czynnościami opodatkowanymi VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatnikom przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem w każdym przypadku, kiedy prowadzący działalność gospodarczą rozważa możliwość odliczenia VAT naliczonego, w pierwszej kolejności musi zastanowić się, czy dokonywane zakupy służą czynnościom opodatkowanych VAT. Zakładam, że w Państwa przypadku tak właśnie jest.

Zgodnie z art.86 ust.2 pkt 1 lit.a cytowanej ustawy kwotę podatku należnego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Nabywając bilet kolejowy kupujecie Państwo niewątpliwie usługę transportową. Zgodnie natomiast z treścią §17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, za fakturę uznaje się również bilety jednorazowe uprawniające do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają następujące dane...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.