Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownicy naszej spółki czasem odbywają podróże służbowe pociągiem. Czy mamy prawo do odliczenia VAT wykazanego na biletach kolejowych?

ODPOWIEDŹ

Tak, mają Państwo prawo do odliczenia podatku w sytuacji, gdy bilet uprawnia do przebycia trasy nie mniejszej niż 50 kilometrów oraz zawiera wymagane przepisami dane, a zakup jest związany z czynnościami opodatkowanymi VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatnikom przysług...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź